W dniu 25 czerwca 2020 r. Rady Gminy Górowo Iławeckie Uchwałą nr XXI/181/2020 przyjęła do realizacji program osłonowy „Teleopieka dla mieszkańców Gminy Górowo Iławeckie” .

W ramach Programu świadczone są usługi teleopiekuńcze, czyli całodobowy domowy system wsparcia Uczestników przez teleopiekunów, którzy pracują w centrum teleopieki
w pełnej gotowości do odebrania sygnału alarmowego od podopiecznego.

Uczestnicy otrzymują nieodpłatnie monitorującą stan zdrowia opaskę na nadgarstek
z przyciskiem SOS z możliwością połączenia głosowego z centrum teleopieki wraz
z instrukcją obsługi i kartą SIM.

Po otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie organizują pomoc adekwatną do sytuacji danej osoby.

Opaska monitorująca stan zdrowia wyposażona jest w przycisk SOS z możliwością połączenia z centrum teleopieki oraz dodatkowe funkcje, m.in. detektor upadku, lokalizator GPS.

W ramach Programu Uczestnik ma zapewnione:

  1. podłączenie opaski monitorującej zdrowie do systemu teleopieki oraz zapewnienie całodobowej możliwości łączności z centrum teleopieki pod warunkiem, o którym mowa w ust. 6 regulaminu,

  2. przeszkolenie grupowe lub indywidualne w zakresie obsługi opaski monitorującej stan zdrowia oraz prezentację działania systemu teleopieki,

  3. zapis i możliwość generowania raportu ze wskaźników mierzonych przez opaskę monitorującą stan zdrowia,

  4. całodobowy monitoring i rejestrację sygnałów alarmowych,

  5. możliwość kontaktu z pracownikami centrum teleopieki w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub złego samopoczucia.

Warunki uczestnictwa w Programie

  1. Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Górowo Iławeckie, po 60 roku życia, które z uwagi na wiek, chorobę, niepełnosprawność, ograniczoną zdolność samodzielnego poruszanie się lub inne obiektywne trudności wymagają wsparcia w tej formie.

  2. Osoby przystępujące do Programu obligatoryjnie muszą spełniać następujące warunki:

  1. posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Górowo Iławeckie,

  2. być osobą, która ukończyła 60 rok życia.

Chęć uczestnictwa w programie można zgłosić do pracowników socjalnych pod numerem telefonu: (89) 761 07 75 lub (89) 761 07 78.