Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim informuje, że w ramach kampanii Biała Wstążka w dniu04.12.2021 r., w godz. 9-13 Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pracownicy socjalni CUS wraz z dzielnicowym KP Górowo Iławeckie będą pełnili dyżur w siedzibie Centrum w Górowie Iławeckim przy ul. Kościuszki 11. Osoby szukające wsparcia mogą zgłosić się w tym dniu do naszego Centrum lub skontaktować się z nami telefonicznie pod nr tel. 89 761 07 78 lub 89 761 07 75.

Czym jest kampania „Biała wstążka”?

Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach i trwa od 25 listopada do 10 grudnia. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Jak to się zaczęło ?

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Po co nosić białą wstążkę?

Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.