Gmina Górowo Iławeckie pozyskała dotację na realizację zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2024, Moduł 2 „Zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia utworzonych w ramach modułu 1”

Całkowita wartość projektu wg podpisanej umowy o dofinansowanie to 111 092,00 zł czego środki z budżetu państwa wynoszą 30 960,00 zł.

Klub Senior + w Kandytach

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych, a także zapewnienie miejsca, gdzie seniorzy mogą aktywnie i bezpiecznie spędzać czas.

Lokalizacja:

Klub Senior + mieści się pod adresem Kandyty 10A. Placówka oferuje 15 miejsc, przystosowanych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.

Nasza Misja:

Podstawowym celem Klubu jest aktywizacja społeczna i integracja środowiska seniorów. Motywujemy naszych uczestników do działań samopomocowych i wolontarystycznych na rzecz innych oraz włączamy seniorów do społeczności lokalnej poprzez organizację różnorodnych form terapii i treningów.

Co zapewniamy:

 

  • Bezpieczne miejsce pobytu: Przystosowane do aktywnego spędzania czasu.

  • Integracja: Tworzenie warunków do rozwoju integracji między seniorami.

  • Samopomoc i wolontariat: Warunki do działań samopomocowych i wolontarystycznych.

  • Więzi międzypokoleniowe: Działania na rzecz budowania więzi międzypokoleniowych.

  • Rozwój samorządności: Dbałość o rozwój samorządności uczestników Klubu.

  • Organizacja czasu wolnego: Bogata oferta kulturalno-oświatowa i edukacyjna.

  • Uczestnictwo w wydarzeniach: Udział w imprezach okolicznościowych, festynach, piknikach, wycieczkach.

  • Dostęp do napojów i przekąsek: Zimne i ciepłe napoje, drobne przekąski w ramach treningu kulinarnego.

Formy zajęć:

 

  • Artystyczne (arteterapia, ergoterapia)

  • Usprawniające ruchowo

  • Trening kulinarny

  • Komputerowe

  • Rekreacyjne

  • Spacery i wycieczki

  • Muzykoterapia

  • Biblioterapia

  • Gry i zabawy edukacyjne

  • Spotkania wykładowe

  • Prozdrowotne

  • Integracyjne i międzypokoleniowe

Wyposażenie Klubu:

Do dyspozycji seniorów jest sala świetlicowa pełniąca funkcję sali spotkań, wyposażona w stoły, krzesła, kanapę, fotel, komody, telewizor oraz radioodtwarzacz. Klub posiada także laptop do zajęć komputerowych oraz w pełni wyposażony aneks kuchenny z pomieszczeniem do treningu kulinarnego. Dostępne są dwie toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz szatnia.

Jak zostać uczestnikiem:

Aby dołączyć do Klubu Senior +, należy złożyć odpowiednie dokumenty, które można pobrać ze strony internetowej Centrum Usług Społecznych (CUS) w Górowie Iławeckim.

Miejsce składania dokumentów:

Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim

Finansowanie:

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 oraz 2021-2025 oraz z budżetu Gminy Górowo Iławeckie.