Centrum Usług Społecznych

Bon Energetyczny

Bon energetyczny ma na celu zniwelować koszty energii dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym w 2023 roku. Wysokości dopłat w ramach bonu energetycznego: jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 300/600 zł* przy założeniu […]

2024

Fundusze Europejskie na Pomoc  Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób  najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach  towarzyszących.   Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim przy współpracy […]

USŁUGI SĄSIEDZKIE

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej po raz kolejny udzieliło wsparcia finansowego na realizację programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Tym razem wsparcie dotyczy realizacji Modułu I, którego celem  jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.    To kolejna usługa społeczna, która będzie realizowana w Bociana […]

2024

Gmina Górowo Iławeckie pozyskała dotację na realizację zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2024, Moduł 2 „Zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia utworzonych w ramach modułu 1” Całkowita wartość projektu wg podpisanej umowy o dofinansowanie to 111 092,00 zł czego środki z budżetu państwa wynoszą 30 960,00 zł. Klub Senior + w Kandytach Celem realizacji zadania jest […]