Centrum Usług Społecznych

Ogłoszenie o wyborze partnera do Konkursu „Wygrana Rodzina”

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Działając na podstawie art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Gmina Górowo Iławeckie/Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego. […]