Centrum Usług Społecznych

ul. Kościuszki 11

11-220 Górowo Iławeckie

+89 761 11 33

Sekretariat

Pn - Pt: 7:00 - 15:00

Godziny Otwarcia

sekretariat@cus-gorowoilaweckie.pl

ul. Kościuszki 11

11-220 Górowo Iławeckie

+89 761 11 33

Sekretariat

Pn - Pt: 7:00 - 15:00

Godziny Otwarcia

Dodatki mieszkaniowe

dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Dodatki mieszkaniowe są formą dofinansowania opłat za utrzymanie lokalu, w którym zamieszkuje wnioskodawca.  Należą one do zadań własnych gminy. W oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2019, poz. 2133 z późn. zm) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U […]

Dodatki energetyczne

dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Dodatki energetyczne są dodatkową formą dofinansowania. Należą one do zadań zleconych przez administrację rządową. W oparciu o ustawę Prawo energetyczne (Dz. U. 2020, poz. 833 z póżn. zm.) weryfikuję następujące czynniki: czy wnioskodawca dodatku energetycznego ma przyznany dodatek mieszkaniowy; czy wnioskodawca posiada podstawę prawną do odbioru energii elektrycznej – np. umowa kompleksowa lub umowa na […]