Centrum Usług Społecznych

USŁUGI SĄSIEDZKIE

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej po raz kolejny udzieliło wsparcia finansowego na realizację programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Tym razem wsparcie dotyczy realizacji Modułu I, którego celem  jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.    To kolejna usługa społeczna, która będzie realizowana w Bociana […]