Centrum Usług Społecznych

Projekt Rodzina w Centrum

Platat rodziny w centrum, obraz z wycinaną rodziną otoczoną liśćmi

Od października 2021 roku, rozpoczęliśmy realizację  projekt „Rodzina w Centrum! -Program wsparcia wielodzietnych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie” który realizujemy w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Elblągu.