Centrum Usług Społecznych

2023

Gmina Górowo Iławeckie pozyskała dotację na realizację zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” Całkowita wartość projektu wg podpisanej umowy o dofinansowanie to 99 808,00zł, z czego środki z budżetu państwa wynoszą 30 600,00zł. Celem zadania jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla osób starszych […]

2022

Moduł I Moduł II Moduł I Gmina Górowo Iławeckie otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramachProgramu Wieloletniego “Senior+” na lata 2021-2025. Edycja 2022 Moduł I “Utworzenie lubwyposażenie placówki”. Wartość dofinansowania wyniosła 199 999,00 zł, natomiast całkowitykoszt zadania publicznego wyniósł 276 890,97 zł. Celem projektu jest wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę/remont) i wyposażenieośrodka wsparcia.Wszystkie działania to dążenie by zapewnić wsparcie […]