Dodatki energetyczne są dodatkową formą dofinansowania. Należą one do zadań zleconych przez administrację rządową. W oparciu o ustawę Prawo energetyczne (Dz. U. 2020, poz. 833 z póżn. zm.) weryfikuję następujące czynniki:

  1. czy wnioskodawca dodatku energetycznego ma przyznany dodatek mieszkaniowy;
  2. czy wnioskodawca posiada podstawę prawną do odbioru energii elektrycznej – np. umowa kompleksowa lub umowa na sprzedaż energii elektrycznej;
  3. czy energia elektryczna dostarczana jest pod adres zamieszkania wnioskodawcy.