Centrum usług społecznych to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Górowo Iławeckie otrzymają kompleksowe wsparcie w razie potrzeby. Nowa formuła realizacji usług społecznych tworzy szerokie możliwość rozwoju, m.in.:

  • tworzenie indywidualnych projektów i programów socjalnych kierowanych do wybranej grupy społecznej;

  • rozwój usług opiekuńczych, tworzenie wolontariatu skierowanego głównie do seniorów naszej gminy i wiele innych.

Zgodnie ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019 poz. 1818), powstałą z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy nową formą organizowania wsparcia dla mieszkańców społeczności lokalnej są centra usług społecznych.

Centra usług społecznych (CUS) to nowa jednostka organizacyjna gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej, która służy rozwojowi i integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie gminy. Gmina Górowo Iławeckie zdecydowała się na ten krok z dniem 01 stycznia 2021 r.

W Centrum każdy mieszkaniec Gminy, bez względu na dochód i sytuację społeczną, otrzyma wsparcie w sposób zindywidualizowany (usługi „szyte na miarę”). Realizacja usług odbywać się będzie przy ścisłej współpracy lokalnych usługodawców: organów administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej. To miejsce gdzie koordynowane są usługi społeczne w jednym miejscu, z myślą o wszystkich mieszkańcach Gminy.

Rada Gminy Górowo Iławeckie Uchwałą Nr XXVI/220/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Społecznych poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim w Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim oraz nadania statutu powołała jednostkę. Uchwałę można znaleźć pod tym linkiem.