PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA NA LATA 2014-2020

CUS uczestniczył w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021. Zadaniem Centrum było kwalifikowanie osób potrzebujących i wydawanie skierowań do otrzymania pomocy rzeczowej w formie żywności.

W okresie sprawozdawczym wydano 542 skierowania.

Z pomocy skorzystały 1169  osób w tym: 579 kobiet i 590 mężczyzn

Skierowanie do udziału w programie otrzymały osoby spełniające poniższe kryteria dochodowe:

Pomoc w ramach programu otrzymały 681 osoby osiągające dochód do 100% kryterium dochodowego i 488 osób z dochodem mieszczącym się w przedziale od 100% do 220% kryterium dochodowego.

Dodatkowo wydano 10 skierowań dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terenie naszej Gminy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Z tej pomocy skorzystało 31 osób, w tym 20 kobiet i 11 mężczyzn.