Centrum Usług Społecznych

Uchwały

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z Uchwałami Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 na stronie BIP Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok na stronie BIP