Gmina Górowo Iławeckie pozyskała dotację na realizację zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”

Całkowita wartość projektu wg podpisanej umowy o dofinansowanie to 99 808,00zł, z czego środki z budżetu państwa wynoszą 30 600,00zł.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla osób starszych (60+), nieaktywnych zawodowo mieszkających w Gminie Górowo Iławeckie poprzez utworzenie Klubu Seniora. Klub Seniora mieści się w pod adresem Kandyty 10A, w placówce stworzonych jest 15 miejsc.

Podstawowy celem Klubu jest aktywizacja społeczna, integracja środowiska seniorów, w tym motywowanie do działań samopomocowych i wolontarystycznych na rzecz innych, włączanie seniorów do społeczności lokalnej poprzez organizację różnych form terapii i treningów.

Klub zapewnia w szczególności:

 • miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu, uwzględniając potrzeby i możliwości osób niepełnosprawnych,
 • stworzenie warunków do rozwoju integracji między seniorami,
 • stworzenie warunków do działań samopomocowych, wolontarystycznych,
 • prowadzenie działań na rzecz budowania więzi międzypokoleniowych,
 • dbałość o warunki do rozwoju samorządności uczestników Klubu,
 • organizację czasu wolnego,
 • działalność kulturalno – oświatową i edukacyjną,
 • udział w imprezach okolicznościowych, festynach rekreacyjno – sportowych, piknikach, wycieczkach,
 • uczestnictwo w wydarzeniach i imprezach organizowanych przez instytucje kulturalne,
 • dostęp do zimnych i ciepłych napojów, tj. wody, herbaty, kawy,
 • drobne przekąski przygotowane w ramach treningu kulinarnego.

Formy zajęć:

 • zajęcia artystyczne (m. in. arteterapia, ergoterapia),
 • zajęcia usprawniające ruchowo,
 • trening kulinarny,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia rekreacyjne,
 • spacery i wycieczki,
 • muzykoterapia,
 • biblioterapia,
 • gry i zabawy edukacyjne,
 • spotkania wykładowe,
 • zajęcia prozdrowotne,
 • spotkania integracyjne, międzypokoleniowe.

Do dyspozycji seniorów jest sala Świetlicowa pełniąca funkcję sali spotkań, wyposażona m. in. w stoły z krzesłami, kanapę, fotel, komody, telewizor oraz radioodtwarzacz. Klub wyposażony jest także w laptop przydatny podczas zajęć komputerowych. W pełni wyposażony aneks kuchenny wraz z pomieszczeniem do treningu kulinarnego pozwala na przygotowywanie posiłków w ramach zajęć, a także daje dostęp do ciepłych i zimnych napojów, tj. herbaty, kawy i wody. W Klubie znajdują się dwie toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz szatnia. Pobyt i udział w zajęciach Klubu jest bezpłatny.

Abu zostać uczestnikiem Klubu Senior + należy złożyć odpowiednie dokumenty, które do pobrania, dostępne są na stronie internetowej: …… /zakładka Klub „Senior +”/ wymagane dokumenty.

Miejsce złożenia dokumentów:

Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim

Zadanie współfinansowane ze środków MRiPS w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 oraz 2021-2025 w budżetu Gminy Górowo Iławeckie.