Centrum Usług Społecznych

Dodatek węglowy

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia które opublikowane zostało 16.08.2022. Informujemy, że na terenie Gminy Górowo Iławeckie obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje: Centrum […]