Centrum Usług Społecznych

Ogłoszenie o wyborze partnera do Konkursu „Wygrana Rodzina”

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Działając na podstawie art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Gmina Górowo Iławeckie/Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego. […]

Poszukujemy chętnych do prowadzenia Rodzinnego Domu Pomocy

Gmina Górowo Iławeckie wraz z Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim poszukuje osób fizycznych lub organizacji pożytku publicznego chętnych do prowadzenia Rodzinnego Domu Pomocy (RDP).  Poszukujemy osób, które czują potrzebę niesienia pomocy innym i są w stanie poświęcić osobom starszym i samotnym swoje serce i czas. Razem możemy stworzyć im bezpieczne miejsce, które stanie się ich domem otoczonym […]