Centrum Usług Społecznych

2024

Fundusze Europejskie na Pomoc  Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób  najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach  towarzyszących.   Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim przy współpracy […]

2022

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA NA LATA 2014-2020 CUS uczestniczył w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021. Zadaniem Centrum było kwalifikowanie osób potrzebujących i wydawanie skierowań do otrzymania pomocy rzeczowej w formie żywności. W okresie sprawozdawczym wydano 542 skierowania. Z pomocy skorzystały 1169  osób w […]

2021

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020

PROGRAM POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU NA LATA 2019-2023

Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 Uchwały Rady Gminy Górowo Iławeckie podwyższenie kryterium dochodowego Uchwały Rady Gminy Górowo Iławeckie w sprawie ustanowienia programu osłonowego Uchwały Rady Gminy Górowo Iławeckie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków Wzór wniosku o pomoc w formie posiłku w szkole

Rodzinny dom pomocy

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z Informacjami na temat Rodzinnego Domu Pomocy Rodzinny dom pomocy – gov.pl

Mieszkanie chronione

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z Informacjami na temat Mieszkania Chronionego Mieszkanie chronione – gov.pl