Centrum Usług Społecznych

ul. Kościuszki 11

11-220 Górowo Iławeckie

+89 761 11 33

Sekretariat

Pn - Pt: 7:00 - 15:00

Godziny Otwarcia

sekretariat@cus-gorowoilaweckie.pl

ul. Kościuszki 11

11-220 Górowo Iławeckie

+89 761 11 33

Sekretariat

Pn - Pt: 7:00 - 15:00

Godziny Otwarcia

Zespół Interdyscyplinarny

Przeczytaj Informacje na stronie gov.pl Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025 w Gminie Górowo Iławeckie” – link do programu poniżej link do programu – bip Uchwała Rady Gminy  w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Górowo Iławeckie oraz […]

Niebieska Linia

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z informacjami na temat Niebieskiej Linii Informacje na stronie niebieskalinia.pl