Miło nam poinformować, że w naszej gminie rozpoczęliśmy realizację dwóch programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które są dedykowane osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom.

Pierwszy z nich to program skierowany jest bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” polega na zapewnieniu dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami. Uczestnikiem programu może być osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, jak i dziecko do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności polegają na pomocy w codziennych czynnościach, jak również pomocy w wyjściu w wybrane przez uczestnika miejsca, w załatwianiu spraw urzędowych, czy w korzystaniu z dóbr kultury.

Kolejny to „Opieka wytchnieniowa”, którego celem jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami od codziennych obowiązków, jak również zapewnieniu im czasu na odpoczynek i regenerację. Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą z wieloma problemami zdrowotnymi, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Członkowie rodzin muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć osobie z niepełnosprawnością, co wiąże się z dużym obciążeniem psychofizycznym. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Usługa opieki wytchnieniowej ma za zadanie wspierać członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych głównie poprzez czasowe zastępstwo. Dzięki tej pomocy osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na zabezpieczenie własnych potrzeb.

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia! Liczba miejsc jest ograniczona. Wsparcie oferowane w ramach programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” z pewnością przyczyni się do poprawy komfortu życia osób z niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunów