Centrum Usług Społecznych

ul. Kościuszki 11

11-220 Górowo Iławeckie

+89 761 11 33

Sekretariat

Pn - Pt: 7:00 - 15:00

Godziny Otwarcia

sekretariat@cus-gorowoilaweckie.pl

ul. Kościuszki 11

11-220 Górowo Iławeckie

+89 761 11 33

Sekretariat

Pn - Pt: 7:00 - 15:00

Godziny Otwarcia

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2023

W 2023 roku Gmina Górowo Iławeckie pozyskała z Funduszu Solidarnościowego środki na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, którego celem jest wprowadzenie usługi asystenta dla: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz […]

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – edycja 2024

Gmina Górowo Iławeckie, poprzez Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim, uruchamia Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.   Na realizację Programu w roku 2024 Gmina Górowo Iławeckie otrzymała: – wartość dofinansowania: 277 824,54 zł – całkowita wartość: 277 824,54 zł Programem […]

Program „Opieka Wytchnieniowa”

W 2023 roku Gmina Górowo Iławeckie pozyskała z Funduszu Solidarnościowego środki na realizację opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanej do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Wartość dofinansowania: 6 168,96 zł Całkowita wartość projektu:  6 168,96 zł Podstawowe informacje o projekcie: Program „Opieka Wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają […]