Program osłonowy „Koperta życia dla mieszkańców Gminy Górowo Iławeckie”– prosty sposób by uratować życie.

Gmina Górowo Iławeckie to kolejna gmina w Polsce, która przystąpiła do akcji społecznej „Koperta Życia”.  Akcja skierowana jest do seniorów, ludzi samotnych i przewlekle chorych- koordynowana przez Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim. „Koperta życia dla mieszkańców Gminy Górowo Iławeckie” ma ułatwić służbom medycznym udzielenie pomocy pacjentowi. W praktyce stanowi nie tylko nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie, ale przy okazji zwiększa również poczucie bezpieczeństwa seniorów, ludzi samotnych i przewlekle chorych.

” Koperta życia dla mieszkańców Gminy Górowo Iławeckie ” to pakiet składający się z:

  • magnesu – do umieszczenia na drzwiach lodówki
  • woreczka strunowego
  • karty informacyjnej

Karta informacyjna powinna zostać wypełniona przez osobę zainteresowaną najlepiej z pomocą lekarza w sposób dokładny i czytelny, powinny tam znaleźć się wszystkie dane, które mogą być potrzebne ratownikom medycznym na wypadek konieczności udzielenia pomocy:

  • informacje o aktualnych chorobach,
  • o uczuleniach, rodzajach przyjmowanych leków,
  • informacja o grupie krwi.
  • miejsce na numery telefonów do najbliższej rodziny i zaufanych osób.

Kartę informacyjną należy umieścić w woreczku strunowym, następnie powinna być przechowywana w miejscu, które jest w każdym domu, a zarazem jest łatwo dostępne czyli w lodówce. Na lodówce umieszczamy magnes, który jest informacją dla służb ratunkowych, że wewnątrz znajduje się „karta informacyjna”.

Karta informacyjna jest ważna do momentu zmiany sytuacji zdrowotnej. W takim wypadku uczestnik zobowiązany jest wymienić „Kartę informacyjną” na nową.

Nową „ Kartę informacyjną” będzie można pobrać w tutejszym Centrum Usług Społecznych.

Akcja rozpowszechniania „Kopert życia” wśród seniorów, osób samotnych i chorych zyskała poparcie lekarzy i ratowniczych służb medycznych.

Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

„Koperty życia dla mieszkańców Gminy Górowo Iławeckie” wydawane są w Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim, ul. Kościuszki 11.

Więcej informacji: (89) 76 11 133 / (89) 76 10 775 / (89) 76 10 778

Szczegóły dostępne na: https://kopertazycia.pl/