W celu weryfikacji potrzeb naszych mieszkańców zachęcamy osoby, które  spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, do składania WNIOSKU O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO.

Wnioski mogą składać mieszkańcy gminy Górowo Iławeckie, którzy spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego czyli posiadają wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i jako główne źródło ciepła do dnia 11 sierpnia 2022 r. wskazali źródło węglowe.

Zakup preferencyjny będzie możliwy wyłącznie dla jednego gospodarstwa domowego zamieszkującego pod danym adresem. W przypadku przyjęcia więcej niż jednego wniosku na podany adres zamieszkania wnioskodawcy, rozpatrzony zostanie wniosek, który przyjęty zostanie jako pierwszy.

Informujemy, że zbierane, do czasu wejścia w życie obecnie procedowanej ustawy „o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” wnioski, posłużą do oszacowania ilości zapotrzebowania na węgiel. Natomiast po wejściu w życie przedmiotowej ustawy, wnioski będą traktowane jako złożone zgodnie z ustawą. Kolejnym etapem będzie wydanie zaświadczeń na podstawie których osoby uprawnione będą mogły dokonać zakupu węgla, w ilości określonej w rozporządzeniu wydanym przez Ministra aktywów państwowych.

Aktualnie nie ma jeszcze w obrocie prawnym zarówno samej ustawy, jak również przepisów wykonawczych w postaci rozporządzeń. Nasze działania mają charakter wyprzedzający, tak by być gotowym na moment wejścia w życie nowych przepisów prawa.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17.

Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania węgla w ewentualnym przyszłościowym preferencyjnym zakupie, gdyż uzależnione będzie od dostępności zakupu paliwa stałego przez gminy.