Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wypełnienia ankiety diagnostycznej, która została opracowana w
ramach badania pod tytułem „Tworzenie Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i
Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych w Gminie Górowo Iławeckie”. Nasza inicjatywa ma na celu
pozyskanie wyczerpującej wiedzy na temat problemów, doświadczeń i potrzeb społeczności lokalnej.
Cel Badania:
Celem tego badania jest dokładne zrozumienie istniejących wyzwań i zasobów związanych z
rozwojem usług społecznych w naszym regionie. Szczególną uwagę chcemy poświęcić zagadnieniom
związanym z wsparciem dla osób starszych, niepełnosprawnych, osób w kryzysach psychicznych,
bezdomnych, a także rodzin potrzebujących wsparcia, w tym rodzin zastępczych i ich podopiecznych.

Udział w badaniu jest dobrowolny, a cały proces jest oparty na rygorystycznej metodologii naukowej,
co zapewnia rzetelność i wiarygodność uzyskanych wyników. Ważne jest, że Państwa odpowiedzi
pozostaną w pełni anonimowe, co oznacza, że nie zostaną one powiązane z konkretnymi osobami.

Prosimy o poświęcenie około 10-15 minut na wypełnienie ankiety, ponieważ każda udzielona
odpowiedź ma ogromne znaczenie dla naszej społeczności. Wasza szczera opinia pomoże nam lepiej
zrozumieć naszą społeczność i podejmować działania na rzecz jej rozwoju.

Aby wziąć udział w badaniu, prosimy kliknąć poniższy link:
https://forms.gle/RsfWM6bRXHq64UBt5
lub można pobrać wydrukować i dostarczyć do Centrum, ankiety w wersji papierowej dostępne są
także w Centrum Usług Społecznych oraz w Urzędzie Gminy w Górowie Iławeckim.
Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i wkład w lepszą przyszłość Gminy Górowo Iławeckie.
Wspólnie tworzymy lepsze warunki życia i wsparcia dla naszych mieszkańców.

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu.