Centrum Usług Społecznych

ul. Kościuszki 11

11-220 Górowo Iławeckie

+89 761 11 33

Sekretariat

Pn - Pt: 7:00 - 15:00

Godziny Otwarcia

sekretariat@cus-gorowoilaweckie.pl

ul. Kościuszki 11

11-220 Górowo Iławeckie

+89 761 11 33

Sekretariat

Pn - Pt: 7:00 - 15:00

Godziny Otwarcia

Ogłoszenie o wyborze partnera do Konkursu „Wygrana Rodzina”

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu. Działając na podstawie art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Gmina Górowo Iławeckie/Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego. […]

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2023

W 2023 roku Gmina Górowo Iławeckie pozyskała z Funduszu Solidarnościowego środki na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, którego celem jest wprowadzenie usługi asystenta dla: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz […]

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – edycja 2024

Gmina Górowo Iławeckie, poprzez Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim, uruchamia Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.   Na realizację Programu w roku 2024 Gmina Górowo Iławeckie otrzymała: – wartość dofinansowania: 277 824,54 zł – całkowita wartość: 277 824,54 zł Programem […]

Zaproszenie do Wypełnienia Ankiety Diagnostycznej

Szanowni Państwo,Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wypełnienia ankiety diagnostycznej, która została opracowana wramach badania pod tytułem „Tworzenie Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych iDeinstytucjonalizacji Usług Społecznych w Gminie Górowo Iławeckie”. Nasza inicjatywa ma na celupozyskanie wyczerpującej wiedzy na temat problemów, doświadczeń i potrzeb społeczności lokalnej.Cel Badania:Celem tego badania jest dokładne zrozumienie istniejących wyzwań i zasobów związanych […]

2023

Gmina Górowo Iławeckie pozyskała dotację na realizację zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” Całkowita wartość projektu wg podpisanej umowy o dofinansowanie to 99 808,00zł, z czego środki z budżetu państwa wynoszą 30 600,00zł. Celem zadania jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla osób starszych […]

Bezpłatna aplikacja mLegitymacja

Na prośbę #zus przekazujemy informację o bezpłatnej aplikacji mLegitymacja emeryta–rencisty.Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie.Więcej informacji na stronie internetowej ZUS:https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/mlegitymacja. Pobierz Ulotkę Pobierz Plakat

Program „Opieka Wytchnieniowa”

W 2023 roku Gmina Górowo Iławeckie pozyskała z Funduszu Solidarnościowego środki na realizację opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanej do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Wartość dofinansowania: 6 168,96 zł Całkowita wartość projektu:  6 168,96 zł Podstawowe informacje o projekcie: Program „Opieka Wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają […]

Fundusz Solidarnościowy

Plakat z kwotą dofinansowania ze środków budżetu państwa na projekt cyfrowy senior

Miło nam poinformować, że w naszej gminie rozpoczęliśmy realizację dwóch programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które są dedykowane osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom. Pierwszy z nich to program skierowany jest bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” polega na zapewnieniu dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych […]