Centrum Usług Społecznych

Zaproszenie do Wypełnienia Ankiety Diagnostycznej

Szanowni Państwo,Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wypełnienia ankiety diagnostycznej, która została opracowana wramach badania pod tytułem „Tworzenie Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych iDeinstytucjonalizacji Usług Społecznych w Gminie Górowo Iławeckie”. Nasza inicjatywa ma na celupozyskanie wyczerpującej wiedzy na temat problemów, doświadczeń i potrzeb społeczności lokalnej.Cel Badania:Celem tego badania jest dokładne zrozumienie istniejących wyzwań i zasobów związanych […]

Bezpłatna aplikacja mLegitymacja

Na prośbę #zus przekazujemy informację o bezpłatnej aplikacji mLegitymacja emeryta–rencisty.Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie.Więcej informacji na stronie internetowej ZUS:https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/mlegitymacja. Pobierz Ulotkę Pobierz Plakat

Preferencyjny zakup węgla za pośrednictwem gminy

W celu weryfikacji potrzeb naszych mieszkańców zachęcamy osoby, które  spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, do składania WNIOSKU O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO. Wnioski mogą składać mieszkańcy gminy Górowo Iławeckie, którzy spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego czyli posiadają wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i jako główne źródło ciepła do dnia 11 sierpnia […]

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Не довіряйте безмежно. Не станьте жертвою торгівлі людьми

Handel ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa i poważnym przestępstwem rażąco naruszającym podstawowe prawa człowieka, którego istotą jest wykorzystanie człowieka nawet za jego zgodą, przy użyciu wskazanych w kodeksie karnym metod i środków. Jest zbrodnią naruszającą niezbywalne prawo każdego człowieka do godności zagwarantowanej przez liczne porozumienia międzynarodowe, w tym dyrektywy unijne, a także przez Konstytucję Rzeczypospolitej […]

Korpus Wsparcia Seniorów

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej po raz kolejny udzieliło wsparcia finansowego na realizację programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły: Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych […]

Program osłonowy „Koperta życia dla mieszkańców Gminy Górowo Iławeckie” – prosty sposób by uratować życie.

Koperta życia

Program osłonowy „Koperta życia dla mieszkańców Gminy Górowo Iławeckie”– prosty sposób by uratować życie. Gmina Górowo Iławeckie to kolejna gmina w Polsce, która przystąpiła do akcji społecznej „Koperta Życia”.  Akcja skierowana jest do seniorów, ludzi samotnych i przewlekle chorych- koordynowana przez Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim. „Koperta życia dla mieszkańców Gminy Górowo Iławeckie” ma […]

Projekt Rodzina w Centrum

Platat rodziny w centrum, obraz z wycinaną rodziną otoczoną liśćmi

Od października 2021 roku, rozpoczęliśmy realizację  projekt „Rodzina w Centrum! -Program wsparcia wielodzietnych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie” który realizujemy w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Elblągu.  

Komunikat

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr DC.0120.1.2022 z dnia 03.01.2022r. ustala dzień 07.01.2022 r. ( piątek ) dniem wolnym od pracy dla pracowników CUS w Górowie Iławeckim w zamian za święto przypadające w dniu 01.01.2022 r. ( sobota ).

Kampania „Biała Wstążka”

04.12.2021 r., w godz. 9-13 pracownicy socjalni CUS wraz z dzielnicowym KP Górowo Iławeckie będą pełnili dyżur w siedzibie Centrum w Górowie Iławeckim przy ul. Kościuszki 11.