Centrum Usług Społecznych

ul. Kościuszki 11

11-220 Górowo Iławeckie

+89 761 11 33

Sekretariat

Pn - Pt: 7:00 - 15:00

Godziny Otwarcia

sekretariat@cus-gorowoilaweckie.pl

ul. Kościuszki 11

11-220 Górowo Iławeckie

+89 761 11 33

Sekretariat

Pn - Pt: 7:00 - 15:00

Godziny Otwarcia

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2023

W 2023 roku Gmina Górowo Iławeckie pozyskała z Funduszu Solidarnościowego środki na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, którego celem jest wprowadzenie usługi asystenta dla: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz […]

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – edycja 2024

Gmina Górowo Iławeckie, poprzez Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim, uruchamia Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.   Na realizację Programu w roku 2024 Gmina Górowo Iławeckie otrzymała: – wartość dofinansowania: 277 824,54 zł – całkowita wartość: 277 824,54 zł Programem […]

Program „Opieka Wytchnieniowa”

W 2023 roku Gmina Górowo Iławeckie pozyskała z Funduszu Solidarnościowego środki na realizację opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanej do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Wartość dofinansowania: 6 168,96 zł Całkowita wartość projektu:  6 168,96 zł Podstawowe informacje o projekcie: Program „Opieka Wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają […]

Fundusz Solidarnościowy

Plakat z kwotą dofinansowania ze środków budżetu państwa na projekt cyfrowy senior

Miło nam poinformować, że w naszej gminie rozpoczęliśmy realizację dwóch programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które są dedykowane osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom. Pierwszy z nich to program skierowany jest bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” polega na zapewnieniu dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych […]

Cyfrowy Senior

Plakat z kwotą dofinansowania ze środków budżetu państwa na projekt cyfrowy senior

Gmina Górowo Iławeckie pozyskała dotację ze środków Ministra Cyfryzacji, narealizację zadania realizowanego w ramach konkursu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.Całkowita wartość projektu wg podpisanej umowy o dofinansowanie to 19 800,00 zł, z czego środki z budżetu państwa wynoszą 19 800,00 zł.Celem zadania jest doposażenie placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior […]

Korpus Wsparcia Seniorów

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej po raz kolejny udzieliło wsparcia finansowego na realizację programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły: Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych […]

Projekt Rodzina w Centrum

Platat rodziny w centrum, obraz z wycinaną rodziną otoczoną liśćmi

Od października 2021 roku, rozpoczęliśmy realizację  projekt „Rodzina w Centrum! -Program wsparcia wielodzietnych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie” który realizujemy w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Elblągu.